Seminar s temom: ŽIVLJENJE NAŠIH ZAVJETA U ZAJEDNIČKOM HODU

U Hoti i Ri, 19. 01. 2019. održan je seminar s temom: ŽIVLJENJE NAŠIH ZAVJETA U ZAJEDNIČKOM HODU – promišljanje u svjetlu Konstitucija, kojeg je vodila s. Ollga Dulaj, uz sudjelovanje 35 sestara sa različitih zajednica Albanije i Crne Gore.  Uz dva izlaganja, koja je sestra održala prije podne, bilo je i rad po grupama /u popodnevnim satima/. Dakako, središte tog susreta bilo je Euharistijsko slavlje.

Izlaganja su bila usredotočena na naš zajednički i osobni hod kao – poziv i poslanje – koji se događa u Bogu, u Crkvi u društvu. Tom se prilikom naglasilo da su naši redovnički zavjeti međusobno isprepleteni i kao takovi se međusobno prožimaju upravo kao i sva poglavlja naših Konstitucija. Pokušalo se promatrati naš redovnički život ad intra kao i naše poslanje ad extra, te smo se na osobit način osvrnule na FORMULU našeg zavjetovanja, koja  rekapitulacija Konstitucija i glasi:

POUZDAVAJUĆI SE U BOŽJU POMOĆ, ZAVJETUJEM SE JA, S. I., PRED OVOM ZAJEDNICOM I PRED GENERALNOM PREDSTOJNICOM I. (PRED NJENOM ZASTUPNICOM I.) ZAUVIJEK /ZA…/ U BEZBRAČNOJ ČISTOĆI, SIROMAŠTVU I POSLUŠNOSTI PREMA PRAVILU TREĆEG SAMOSTANSKOG REDA SV. FRANJE I PREMA KONSTITUCIJAMA FRANJEVKI BEZGREŠNOG  ZAČEĆA.

POSVE SE PREDAJEM ISUSU KRISTU U OVOJ ZAJEDNICI. DJELOVANJE DUHA SVETOGA, ZAGOVOR DJEVICE MARIJE, NAŠEGA OCA FRANJE, I SVIJU SVETIH I POMOĆ SESTARA DAJU MI POUZDANJE DA ĆU MOĆI ŽIVJETI EVANĐELJE I OSTVARITI SVOJE POSVEĆENJE.

Razmišljanja su osim na temelju Evanđelja i Konstitucija, usmjerena i nadahnuta prema Crkvenim dokumentima o Bogu posvećenim osobama.

Uzevši u obzir da se nalazimo između Provincijskog i Generalnog kapitula, cilj je ovog /kao i svih seminara održanih ovih dana na tu temu, tj. na Kosovu /17. 01./, u Crnoj Gori /21. 01. i 23. 01./ kao pripremu – uvidjeti, promatrati, analizirati naš redovnički život – u svjetlu naših Konstitucija, te u tom kontekstu prepoznavajući potrebe Crkve i društva u ispravnom čitanju znakova vremena, djelovati u duhu karizme naše utemeljiteljice – Majke Franciske Antonije Lampel.

CETINJE

 

DOBROTA