Detroit

DETROIT – USA

Ova župa je misionarska zajednica koja se brine o vjernicima albanske narodnosti koji žive u Detroitu i obuhvaća oko 700 obitelji s porijeklom iz Albanije, Kosova i Crne Gore.

Naše sestre su prisutne u župi od 5 oktobra, 2008. kada počinju svoj rad u domaćinstvu i pastoralu. One drže vjeronauk za djecu i odrasle, vode crkveno pjevanje, animiraju liturgiju, organiziraju susrete s mladima, posjećuju bolesnike, uređuju kuću crkveni prostor.