Dobrota

DOBROTA

Naša zajednica u Dobroti postoji, od 1.10.1954 godine. Naime, sestre koje su iz Slovenije došle na Cetinju 1946 god., stanovale su u bolničkom stanu, koji je bio pretijesan kad se broj sestara iz godine u godinu povećavao.

Razmišljale su, da bi od svoje ušteđevine, kupile kakvu kuću u primorju, gdje bi mogle provesti odmor i obaviti duhovne vježbe, jer je putovanje za Sloveniju bilo naporno i nemoguće. Za kupovinu kuće u Dobroti zaslužan je blagopokojni Administrator Kotorske Biskupije mons. Gracija Ivanović. U to vrijeme kuća je bila mala pa su je sestre dograđivale.

Zbog sve većeg broja sestara i kandidatica i potrebe stambenog prostora 1969. izgrađena je još jedna kuća s lijepom i prostranom kapelom u kojoj se i danas održavaju duhovne vježbe za sve sestre Provincije, redovnička slavlja, oblačenje, zavjetovanje, redovnički jubileji, Kapituli i susreti sestara.

Potres koji je 1979. godine zadesio Boku Kotorsku oštetio je obje kuće tako da nisu bile za upotrebu, ali hvala Bogu, nijedna od sestara nije nastradala. U to vrijeme bilo je 15 sestara i 12 kandidatica. Uz pomoć Švicarskog Caritasa, državnih kredita, i pomoć dobročinitelja, sagrađena je na istome mjestu nova kuća 1981 godine.

Od 03.05.1956 godine, naše sestre rade u Psihijatrijskoj Bolnici u Dobroti. U to vrijeme bolnica kao i bolesnici, bili su veoma zapušteni, sestre su se brzo navikle na bolesnike, a i bolesnici su ih brzo zavoljeli.

Osim svakodnevnog medicinskog rada u bolnici s bolesnicima, sestre organiziraju i vode radnu i okupacionu terapiju, s obzirom na to da ima dosta bolesnika koji borave duže vremena u bolnici. Zatim, sestre od samog početka pa i danas, pomažu bolesnicima i po kućama i svima koji dođu k njima za razne medicinske usluge: davanje injekcija, previjanje, pomoć i njegu starih osoba.

Iako nisu izravno zaposlene u pastoralu, sestre koje rade u bolnici, kao i one koje su u kući, shodno svojim mogućnostima, pomažu župnicima u vrijeme većih blagdana: čišćenje crkava, održavanje crkvenog rublja, pomoć kod pripreme djece za prvu Pričest i Krizmu, sviraju i pjevaju za vrijeme liturgijskih slavlja, pjevaju u katedralnom crkvenom zboru „Sveti Tripun“, u Kotoru.

Od početka je kuća u Dobroti služila i za kandidatice i postulantice gdje su one mogle nastaviti svoje školovanje i produbiti duhovnu formaciju. Kuća je također bila predviđena i za njegu starih i bolesnih sestara. Zajednica u Dobroti je uvijek vodila brigu o starim i bolesnim svećenicima, a i primala je i nemoćne starice koje nisu imale nikoga.

Devedesetih godina sestre su dobile na poklon jednu kuću na Ljuti koja je kasnije renovirana a blagoslovljena je 2011. Kuća je namijenjena za turiste i druge goste.