Köln

KÖLN– NJEMAČKA

Od 1. Februara, 2019. godine službeno je otvorena nova filijala u Kölnu – Njemačka gdje djeluju dvije naše sestre: s. Bore Marki i s. Renata Rapi. Sestre služe u Hrvatskoj katoličkoj misiji. Djelovanje sestara obuhvaća pastoralni rad i rad u tajništvu.

Hrvatska katolička misija sa sjedištem u Kölnu broji oko 10.000 vjernika koji se okupljaju oko pet pastoralnih centara: Köln, Leverkusen, Bergheim, Bonn i Bilstein gdje se svake nedjelje služe Svete mise a po rasporedu se drži vjeronauk i druge aktivnosti. Sestre predaju vjeronauk, vode crkveno pjevanje i polako se uvode u druge aktivnosti.