KONGREGACIJA

DRUŽBA FRANJEVKI BEZGREŠNOG ZAČEĆA


Naša Kongregacija Franjevki Bezgrešnog Začeća osnovana je u Grazu (Austrija), 27. rujna, 1843 od Antonija Lampel (Majka Franciska), uz podršku biskupa Romana Sebastijana Zängrle-a. (tada imenovani biskup/knez), pod nazivom Školske Sestre Trećeg Reda Sv. Franje.

Utemeljiteljica Antonija Lampel rođena je u Fürstenfeld-u, 28.08.1807. g. kao drugo od sedmero djece. Nakon prerane smrti roditelja susrećemo je kao učiteljicu, zajedno sa sestrama u privatnoj djevojačkoj školi u Graz-u. 1840. godine vodstvo škole preuzimaju sestre Lampel, prvo Amalija a nakon njene smrti Antonija. Sestre Lampel imale su vrlo dobru izobrazbu, vjersku i intelektualnu. S nekim mladim pomoćnicama dovele su školu na značajan stupanj. I ne samo to: one su se trudile da osposobe njihove pomoćnice da budu dobre učiteljice i odgojiteljice i da ih pridobiju za intenzivniji vjerski život. Tako je cijela grupa pristupila trećem redu sv. Franje i oduševljeno nastojala ostvariti njegov ideal u svakidašnjem životu, posebno njegovu ljubav prema siromaštvu.

U to vrijeme, na biskupsku stolicu, u to mjesto sjedio je Sebastijan Zängrle koji je bio svjestan duhovnog raspadanja svećenstva i naroda kao posljedica jozefinizma koji je vladao u to vrijeme. On je usmjerio svoje snage prema oživljenju i jačanju vjerskog života i u tome je tražio pomoć od muških i ženskih redova. Brinuo se za bolesne i starce a naročitu pažnju je posvetio odgoju siromašnih djevojaka, jer bio je uvjeren da je majka prva učiteljica od koje će djeca naučiti poštivati Boga ili se tome uopće neće naučiti. Također je smatrao da su redovnice najsposobnije za taj zadatak. Budući da nijedna postojeća redovnička družba nije mogla da se prihvati te dužnosti, biskup je mislio osnovati jednu novu zajednicu.

Tu su se susrele zamisli Antonije i biskupa. Ona mu je izložila viziju nove redovničke zajednice u jednom dopisu (“Magna Charta”) i zatražila od njega da može živjeti sa svojim kolegicama, u zajednici koju bi Crkva odobrila, po pravilu III Reda sv. Franje kojemu su one već pripadale. Biskup se rado odazvao njihovoj želji i poduzeo potrebne korake da se njihov Institut prizna od Crkve i države. 29.11.1842. godine austro-ugarski kralj Ferdinand I dao im je državnu dozvolu za osnivanje Instituta a 15.07.1843. godine papa Grgur XVI odobrio je osnivanje “Instituta školskih sestara III Reda sv. Franje” i predložene Statute. Dan oblačenja prvih 6 postulantica, 29. rujan 1843. označen je kao dan osnivanja Kongregacije. Godine 1929. godine Kongregacija je priznata kao institut papinskog prava. Od 1954. godine Kongregacija nosi naziv: Franjevke Bezgrešnog Začeća.

Širenje Kongregacije

m. Franciska, svojom žrtvom i ljubavlju, je sijala sjeme i plod nije izostao. Kongregacija se širila na sve strane. Brzo su se osnivale filijale u Austriji i u drugim zemljama. Iz tog korijena vode porijeklo još tri družbe:

  • Kongregacija školskih sestara u Vöcklabruck-u (1860.), gornja Austrija;
  • Kongregacija školskih sestara sv. Franje Asiškog u Mariboru (1869.);
  • Kongregacija školskih sestara u Češkoj (1888.).

Političke promjene i velike prostorne udaljenosti uvjetovale su podjelu Kongregacije na Provincije: Austrijska, Brazilska i Crnogorska, i Vikarijate: Slovenski, Francuski i Južnoafrički.