Lezha

LEZHA

Videći i vrednujući rad sestara u Kallmetu, biskup Lezhe mons. Ottavio Vitale, uvidio je potrebu i zatražio od sestara da otvore jednu sličnu školu i u Lezh. Molba je prihvaćena i uskoro ostvarena. Godine 2004. bio je blagoslov kamena temeljca i polako su počeli radovi u gradnji. Zahtjev za jednu privatnu školu su odobrili i državne vlasti i tako je od Ministarstva Prosvjete Albanije dobivena i licenca za nastavak rada u ovom gradu. Škola i vrtić “Atë Shtjefën Gjeçovi” su licencirani kao nejavna institucija za osnovnu školu do devetog razreda i rade po istom nastavnom planu državnih škola. Odmah po završetku prvog djela projekta godine 2006., škola je otvorila svoja vrata počevši rad s dva petih razreda i dvije grupe djece u vrtiću. Iste godine sestre su došle stanovati u Lezh u školskim ambijentima dok su škola i vrtić bili u istoj zgradi. 2008. godine završena je kuća sestara i vrtić tako da su se sestre i djeca mogli preseliti u vlastitu zgradu. Broj djece u vrtiću i školi povećao se iz godine u godinu. Danas pohađaju školu 410 učenika a vrtić 94. Većina djece su iz grada Lezh ali ima i onih koji dolaze iz okolnih sela. U odgoju ove djece doprinose 20 učitelja laika i 11 sestara i svi posjeduju adekvatnu stručnu spremu. Da bi rad u odgoju novih generacija što bolje tekao, škola omogućava razne obuke prema potrebama i zahtjevima vremena. Osim toga sestre svake godine u suradnji s učiteljima organiziraju za djecu ljetne kampove i druge aktivnosti. Od početka njihovog djelovanja u školi, sestre su se uključile i u pastoralu. One drže vjeronauk u katedrali “Sveti Nikola” i u župi “Zoja Nunciatë”, kao i u župi Grash gdje pripremaju djecu i mlade za sakramente i animiraju liturgiju.