Novoselo

NOVOSELO

U župi Novoselo naše sestre su prisutne i djeluju od 15.10.1975. godine i stanuju u župnom stanu. Pored vođenja domaćinstva, one drže vjeronauk, vode crkveno pjevanje i brinu se o crkvenim prostorima i ornamentima. Osim toga daju važnosti i mnogim drugim aktivitetima kao što su susreti s mladima, posjeti bolesnicima, briga i pomoć siromasima i druge djelatnosti s djecom i odraslim vjernicima.

Župa Novoselo ima još filijalu Planqor gdje sestre isto pastoralno djeluju: animiraju liturgiju nedjeljom, srijedom i blagdanima, katehiziraju, vode crkveni zbor, održavaju crkveni prostor, itd.