Pjetershan

PJETERSHAN

Župa Pjetershan pripada Dekanatu Đakovice. Osnovana je 2002. godine. Sestre djeluju u župi od samog početka. Prve godine (do 2003.) došle su na ispomoć iz župe Novo Selo, ali već 8.09.2003. godine prve sestre su se nastanile u župi.

Djelokrug rada obuhvaća vođenje domaćinstva i pastoralni rad. Sestre drže vjeronauk, vode crkveno pjevanje, animiraju liturgiju, uređuju crkveni prostor, kuću i ostale ambijente koje se koriste za potrebe pastorala.

Sestre su aktivne i u drugim djelatnostima kao posjete bolesnicima, briga i pomoć siromasima i druge aktivitete s djecom i odraslima.