Podgorica - Župa

PODGORICA – ŽUPA

Prve sestre dolaze u župu Presvetog Srca Isusova u Podgorici godine 1982. na poziv braće salezijanaca koji se brinu o njoj. Od njihovog dolaska pa do danas sestre vode domaćinstvo, zatim crkveno pjevanje, vjeronauk, sakristansku službu te sudjeluju u gotovo svim aktivnostima s djecom i mladima. Isto tako se brinu i o ostalim vjernicima posebno siromašnim i osamljenim.