Skadar

SKADAR

Jedan od instrumenata kojeg je Bog izabrao da govori ovom mjestu i ovom narodu su Sestre Franjevke Bezgrešnog Začeća. Na molbu fra Lovra Gavrana tadašnjeg  generalnog vice  delegata za Albansku Franjevačku Provinciju, 6.04.1992. stigle su u Skadru prve sestre: s. Maria Nua u pratnji s. Gregorije Ketiš i nakon pet dana s. Marijana Merdita.Budući da nisu imale vlastitu kuću, smještene su u franjevački samostan u Gjuhadol. Odmah nakon dolaska sestre su počele svoju misiju katehiziranjem po raznim župama. Pored pastoralnog rada, sestre u Skadru vode domaćinstvo u franjevačkom samostanu. Jako brzo su počele kucati na vratima sestara i nova zvanja. Kako se broj kandidatica i sestara povećao, uvidjela se potreba da sestre imaju vlastitu kuću, tako da je 7.12.1994. godine, u mjesto Arra e Madhe, kupljena jedna manja kuća s terenom pogodnim za gradnju koja je počela 1.05.1995. kada je blagoslovljen temeljni kamen, a 29. Augusta iste godine cijela zajednica se useljava u novu montažnu kuću. U novosagrađenoj kapeli, 28.09.1995. obavljeno je prvo redovničko oblačenje triju postulantica i time počeo prvi novicijat na tlu Albanije. Odmah sljedeći dan obavljen je blagoslov nove kuće.  1.10.2009. sestre se useljavaju u novu kuću koja je namijenjena da služi kao internat za djevojke. Danas sestre Skadarske zajednice rade s djevojkama, srednjoškolkama i studenticama koje stanuju u internatu. Osim toga pastoralno djeluju u Gjuhadol, u crkvi “Zoja Rruzare” kod Arra e Madhe, u župi Kaçe-Naraq i u Kastrat – Malesia e Madhe. Kuća u Skadru je i kuća formacije za kandidatice; tu također stanuju i sestre koje se školuju.