SLOVENIJA

VIDEM – KRŠKO

Kuća u Videm-Krško kupljena je 1970. na preporuku župnika u župi sv. Ruperta, Videm – Krško, Ivana Vodeba koji ih je obavijestio, da je nedaleko od župske crkve velika zgrada na imanju Resa, koja se prodaje, jer vlasnica nije više u mogućnosti održavati je. Iste godine, 1. aprila, u kuću su se uselile prve sestre. Pošto je kuća stara preko 200 godina, morala se više puta obnoviti, izvana i iznutra, kako bi usprkos visokoj starosti pružala sestrama dobar i ugodan dom.

Kuća se nalazi na lijepom položaju s lijepim voćnjakom, vinogradom i vrtom. Uz kuću je i malena kapelica sv. Jožefa (sv. Josipa), najomiljenije mjesto sestra od početka pa do danas.

Sestre od samog dolaska na Resu, aktivno su sudjelovale u domaćoj župi sv. Ruperta u Videmu – Krško. Držale su vjeronauk, uredile su crkveni prostor i crkveno rublje, čuvale malu djecu, posjećivale i njegovale bolesnike, a nakon nekoliko godina počele su i u samu kuću primati starice, koje nisu imale nikoga, da se za njih brine. Ova je kuća služila i za njegu starih i bolesnih sestara.

I danas su sestre uključene u vrlo raznolikim djelatnostima (vjeronauk, hospice, crkvene službe, dijeljenje pričesti, predavanja, kuhanje) i velikodušno daju svoj doprinos u brizi za crkvu i u živoj i aktivnoj župskoj zajednici.