Bar

BAR

Odlaskom sestara Služavki Malog Isusa iz Biskupade u Baru, tadašnji nadbiskup mons. Petar Perkolić, zatražio je od uprave Provincije, da naše sestre preuzmu brigu za Biskupadu. Sestre su stigle u Bar 29.01.1980. godine i na početku su vodile domaćinstvo. Naknadno su preuzele župnu katehezu (u Biskupadi, Mirovici, Gretvi i Zupcima), sviranje, vođenje crkvenog zbora – dječjeg i odraslog, uređenje crkve, sakristansku službu. Rado su priskočile u pomoć i po župama kad je bilo potrebno, posebno kod župnih svečanosti. Također su bile angažirane i na socijalnom planu u vidu dijeljenja humanitarne pomoći u sklopu Caritasa. Jedna od bitnih djelatnosti sestara je bila i vožnja nadbiskupa. Danas u nadbiskupiji sestre uglavnom vode domaćinstvo u Biskupadi, vrše sakristansku službu, uređuju crkveni prostor i vode liturgijsko pjevanje.