Tuzi

TUZI

Župa je po broju vjernika-katolika najveća u Barskoj nadbiskupiji. Povjerena je franjevcima OFM (Provincija Navještenje Bl. Dj. Marije – Skadar). U to vrijeme župnik je bio p. Anzelmo Marstjepaj, koji je u više navrata upućivao molbu upravi Provincije da bi naše sestre radile u njihovom samostanu i župi. Napokon je njegovoj molbi udovoljeno i sestre su došle 17.10.1971.

Prvih godina sestre su uglavnom održavale crkvu, vršile službu sakristanke, održavale crkveno rublje i vodile domaćinstvo u franjevačkom samostanu. Neko vrijeme su pomagale u dječjem vrtiću u Sukruć. Od 1975. do otvaranja Albanije kada su se stvorili bolji uvjeti za školovanje, oci franjevci su pružili kandidaticama naših sestara smještaj tako da im je omogućeno da pohađaju školu na albanskom jeziku u Tuzi.

Zadnjih godina sestre vode domaćinstvo u župi i sve su više angažirane u pastoralu, vode crkveno pjevanje, drže vjeronauk ne samo u župi nego i po filijalama, organiziraju razne pastoralne aktivnosti s djecom, mladima i odraslima.