Velež

VELEŽ

Naše sestre djeluju u Velež od 1.07.1969. godine. Došle su na poziv tadašnjeg župnika don Damjana Kurtija. Od svog dolaska sestre se brinu za uređivanje crkve, vode domaćinstvo, katehiziraju, vode pjevanje, pomažu starima i bolesnima davajući injekcije po privatnim kućama. Kasnije se jedna sestra zaposlila u ambulantu u selu kao medicinska sestra a druge su se bavile domaćinstvom i pastoralom, a to traje do danas.

Požrtvovnost sestara, koje su spremne na svaku žrtvu i odricanje, pridonio je rastu vjerskog života u župi a to dokazuje i velik broj duhovnih zvanja u ovom mjestu.